ההערכה אסטרטגית ימית לישראל

חשיבות מרחב הים כמרכיב בחוסנה של מדינת ישראל, טרם זכה להכרה בולטת אצל קברניטי המדינה ובדעת הקהל בישראל. במקרה של ישראל המאפיינים הבולטים הדורשים את מודעות הקברניטים וציבור העוסקים בנושא הם: מיקומה הגיאואסטרטגי הייחודי של ישראל, שיעור האוכלוסייה הגבוה המתגורר בסמיכות לחופי הים התיכון, גילוי מצבורי גז טבעי בקרקעית הים, תלותה המוחלטת של ישראל בסחר בים (ייבוא ויצוא), והים כשטח יחידי אפשרי לתשתיות חדשות ופינוי תשתיות מסוכנות ממרכזי אוכלוסין. ההערכה האסטרטגית הימית לישראל הינה המסמך המקיף ביותר המפורסם בישראל בנושאים אלו.

עורך: אהוד גונן
עיצוב נגה יוסילביץ (הוצאת אוניברסיטת חיפה)

למסמך המלא 2016/17

למסמך המלא 2017/18

למסמך המלא 2018/19

למסמך המלא 2019/20

למסמך המלא 2020/21