הסביבה הבין לאומית היא סביבה מורכבת מאד המאופיינת בבעלי עניין רבים, מעבר לאתגרים המקצועיים עולים בזירה זו קשיים תרבותיים ומינהלתיים והיא מאופיינת בפרופיל תקשורתי גבוה.

שיקמונה מתמחה בייעוץ לגופים ציבוריים בתחום האסטרטגיה של קשרי חוץ ומדיניות בין לאומית, סחר חוץ, השקעות זרות, תוכניות שת"פ בין לאומיות ורגולציה בין לאומית.

קשרים בין לאומיים: הקמה ותפעול שוטף של הקשרים הבינלאומיים של הארגון עם גורמים ממשלתיים, גופים על-לאומיים, ארגוני החברה האזרחית ועוד.

יעוץ השוואתי בין לאומי (בנצ'מרק): בדיקה השוואתית של כלי מדיניות, רגולציה ומגמות עתידיות במדינות שונות.

גופים בין לאומיים: התאמת מדיניות ורגולציה להנחיות הגופים הבין לאומיים הרלוונטיים.

מימון: בחינה והגשה של בקשות השתתפות בתכניות בין לאומיות כגון תכניות של האיחוד האירופאי, האו"ם ועוד.

שיווק: תיקשור מסר הארגון בזירה הבין לאומית ובכלל זה בערוצי המדיה השונים, אירועים, כנסים ותערוכות.