למגזר השלישי (שאינו ממשלתי או סקטור פרטי) יש שמות רבים: ארגוני החברה האזרחית, NGO, מוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"ר), חברה לתועלת הציבור – שמות רבים לאתגרים דומים. אתגרים הדורשים לקיים ולייצר מציאות חדשה לאור חזון חברתי וזאת בסביבה כלכלית מאתגרת וצמצום משאבים, תרומות ותמיכות. אולם גם עבור ארגוני המגזר השלישי העקרונות הכלכליים הבסיסיים המלווים כל עסק עדיין רלוונטיים ועיקרם יצירת ערך חברתי, אנושי וכלכלי כנגד השקעת המשאבים.

אנו מציעים ייעוץ בבניית אסטרטגיה עסקית, מחקרי שוק ומחקרים השוואתיים כמו גם ניהול (ושיווק) הערך החברתי והאנושי שנוצר אל מול המשקיעים והתורמים.