בשיקמונה נצבר ידע רב ופותחה רשת מומחים בתחום הכלכלה הכחולה. אנו מציעים מחקרים כלכליים ומחקרי מדיניות מולטי-דסיפלנרים שבבסיסם פיתוח מיטבי וקידום כלכלה ברת קיימא המבוססת על משאבים ימיים, תוך התחשבות מירבית במערכת האקולוגית הימית ובסביבה הרגולטורית המורכבת.

מה היא כלכלה כחולה?

כלכלה כחולה הינה פיתוח כלכלי הנסמך על משאבי הים לקידום וחיזוק כלכלה ברת קיימא. העוסקים בפיתוח הכלכלה הכחולה מתמודדים עם אתגרים מורכבים הנובעים מהייחודיות הפיזית, האקולוגית והרגולטורית של הסביבה הימית. תחום הכלכלה הכחולה כולל בתוכו את נושאי החקלאות ימית, ספנות ונמלים, תיירות ימית וחופית, כריית מחצבים מקרקעית הים, טכנולוגיות ימית ייעודיות (כגון הפקת אנרגיה מגלי ים וזרמי גאות) וכן מחקר ביולוגי אקולוגי וביוטכנולוגי ייעודי.

תחום הכלכלה הימית הוכרז כמנוע צמיחה מרכזי על ידי מדינות חוף רבות בעולם והוא זוכה להתייחסות משמעותית פוליטית, תקציבית ורגולטורית מצד אירגונים מרכזיים כגון האיחוד האירופי וועידת האו"ם לממסחר ופיתוח (UNCTAD).

בישראל, הן עקב גילויי הגז של השנים האחרונות והן עקב מיצוי עתודות הקרקע והמשאבים היבשתיים (ישראל הינה מהמדינות הצפופות ביותר בעולם במונחי נפש לקמ"ר) זוכה תחום הכלכלה הכחולה לתשומת לב ציבורית וממשלתית רבה.

השארת תגובה