כוח אדם בענף התיירות בישראל

הדו"ח מצביע על בעיות גיוס כוח אדם בתחומי הניקיון, משק בית, מלצרות ועוד, מה שגורם לירידה באיכות השירות לאורח.
מההשוואה הבינלאומית שנעשתה בדו"ח עולה, כי מדינות שונות נוקטות בפתרונות כגון תוכניות ממשלתיות לצמצום כוח אדם במלונות, מדיניות הגירה ועידוד פתרונות טכנולוגיים.

בתחום החדרנות והניקיון ממליצים כותבי הדו"ח על תעסוקת עובדים זרים, פרקטיקה מקובלת בענף זה במרבית המדינות המפותחות. כמו כן הם ממליצים על החדרת פתרונות טכנולוגיים, מעבר לשיטות ניהול רזות ועוד.

מאת אהוד גונן
פורסם על ידי משרד התיירות

לדו"ח המלא באתר משרד התיירות