כיצד תושפע ישראל מכניסתה של סין למזרח התיכון?

מאמר העוסק בהשקעות הסיניות בתשתיות מסחריות והמציין כמה מהסיבות לחששן של מדינות באזור מאיבוד השליטה בנכסיהן. פורסם בפורום לחשיבה אזורית.