איך ניתן לתקן את הקפיטליזם

מאמר באתר אסקו בנושא "איך ניתן לתקן את הקפיטליזם"?

השיטה הכלכלית והסדר החברתי של העולם המערבי עומדים בשנים האחרונות בפני מבחן קשה מאד. נראה כי המבנה הליברלי, דמוקרטי מונחה שווקים שסביבו בנוייה החברה שלנו מאבד מקיסמו.

בנוסף על הביקורת האידיאולוגית מהאגפים הקיצוניים מימין ומשמאל – שמאל אנרכיסטי מחד ואידיאוליגיה איסלאמית הקיצונית מאידך, (שעקב הטכנולוגיה והמיקוד היעיל שיכולות להשיג קבוצות שולים מגובשות יוצרים סביבן המולה גדולה לאין שיעור מחלקן היחסי של דעות אלו באוכלוסייה), נראה כי צומחת גם ביקורת וחוסר נוחות מהשיטה ממרכז מעמד הביניים שהוא מעמודי התווך של השיטה הליברלית /דמוקרטית.

ללינק האתר אסקו: