היבטים לאומיים בהפעלת נמל פרטי בשטח מספנות ישראל

עבודה זו בוחנת היבטים בעלי משמעות לאומית בהפעלת נמל פרטי בשטח מספנות ישראל בתוך שטח ההכרזה של נמל חיפה. העבודה מתמקדת באופן ספציפי בבחינת ההשפעות של ביטול או הרחבת המגבלה המנהלתית שהוטלה על נמל המספנות העומדת על %5 מכלל תנועת המטענים בנמלי חיפה, אשדוד ואילת ומגבלות נוספות (כגון איסור שינוע כלי רכב).
מסגרת הזמנים של עבודה זו הינה עד התחלת הפעלת הנמלים החדשים בחיפה ואשדוד, (לינק למסמך).