היבטים גאו-אסטרטגים בתפעול הנמל 'הסיני' בחיפה

הקמתו והפעלתו של נמל 'המפרץ' החדש בחיפה עומדות במרכזו של דיון ציבורי בעל היבטים גאו-כלכליים וגאו-אסטרטגיים הכוללים. מצד אחד, מאבק בין-מעצמתי (ארה"ב וסין) על עליונות גלובלית, ומצד שני, היבטים של מדיניות ציבורית פנים-ישראלית המנסה לפתח את נמלי ישראל ולהתאימם למגמות הרווחות בתחום הספנות והנמלים בעולם, ולהגביר את יעילות הפעלתם באמצעות הכנסת חברות הפעלה בינלאומיות. המאמר בוחן את הלקחים שנצברו עד כה בתהליך זה לגבי המשך פיתוח תחום הספנות והנמלים וקביעת מדיניות בנוגע להשקעות זרות במשק הישראלי.

לינק למסמך באתר אוניברסיטת חיפה (לינק)