.סקירת החלטת הממשלה בנושא פיקוח על השקעות זרות נכנסות לישראל ברקע יוזמת החגורה והדרך של סין

ביום 30 באוקטובר 2019 קיבלה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי -הקבינט הביטחוני – את
החלטה מס' ב/372 בנושא: "קביעת תהליך ומנגנון לבחינת היבטי ביטחון לאומי בהשקעות
זרות" (למסמך המלא)