העשור השלישי של המאה ה 20 עומד בסימן חזרתה של 'המדינה' לקידמת הבימה. מגיפת הקורונה האיצה תהליכים דה-גלובליזציוניים שהחלו עם הברקזיט ועליית דונלד טראמפ לנשיאות בארה"ב. המלחמה באוקראינה מראה את עוצמתם של סיכונים פוליטיים לעסקים. חברות רב לאומיות חוזרות למדינות המוצא שלהן ומצמצמות את מורכבות שרשראות האספקה. נראה כי השיקולים הגיאופוליטיים הופכים למרכזיים בקבלת החלטות העסקיות הבינלאומיות והממשלות יתחזקו על חשבון העסקים.

בעולם כזה, שבו שיקולי זהות פוליטית גוברים לעיתים על שיקולי הערך הכלכלי והגבולות שבין המדינה והסקטור הפרטי מיטשטשים – יש חשיבות רבה למחקר כלכלי-פוליטי ככלי תומך החלטות מרכזי עבור כל עסק. מסיכוני חסימת השקעות זרות ישירות ועד סנקציות בינלאומיות, מניעת שירותים באינטרנט וסיכונים פוליטיים אחרים, כל עסק קטן או גדול מושפע מהשינויים העוברים על המערכת הגלובלית.

שיקמונה מתמחה בייעוץ בתחום הכלכלה הפוליטית הבינלאומית, תחום קריטי בכל פעילות בינלאומית של כל ארגון.