ראיון לערוץ עדשה מקומית ואתר חי-פה בנושא נמל המפרץ

ראיון באולפן עדשה מקומית בחיפה בנושא נמל המפרץ, מראיין אמיר גילת