גיבוש ההערכת מצב אסטרטגית

גיבוש הערכת מצב אסטרטגית נשענת על מטרות העל של הארגון וסדרי העדיפויות הנגזרות מהן ומביאה בחשבון את משאביו. התהליך כולל את בחינת הסביבה החיצונית והפנימית בה פועל הארגון בראייה ארוכת טווח תוך בחינת מגמות עולמיות ומקומיות וההזדמנויות והאיומים שהם מהווים, בחינה מחודשת של הנחות היסוד של הפעילות עד כה, מיפוי שחקנים ובעלי עניין והממשק שלהם עם הארגון ונושאים נוספים.תוצרי גיבוש ההערכת המצב הינם מסמך ההערכת מצב ומסמך תוכנית עבודה ברמה האסטרטגית הנגזרת ממנו.