פרסומים

'שיקמונה' מציעים פתרון כולל 'קצה-לקצה' של שירותי מחקר, כתיבה, עריכה והפקת ספרים ופרסומים. השירות מתאים להפקת מסמכי עמדה ומדיניות, ספרות עיונית וכו' וכולל שירות מלא משלב איסוף החומרים, כתיבה איכותית בהירה ושוטפת, עריכה לשונית וגרפית, הפקת דפוס ודגיטל.

מסמכי מדיניות וניירות עמדה נבחרים

כוח אדם בענף התיירות בישראל

כוח אדם בענף התיירות בישראל

הדו"ח מצביע על בעיות גיוס כוח אדם בתחומי הניקיון, משק בית, מלצרות ועוד, מה שגורם לירידה באיכות השירות לאורח. מההשוואה הבינלאומית שנעשתה בדו"ח עולה, כי מדינות שונות נוקטות בפתרונות כגון תוכניות ממשלתיות לצמצום כוח אדם

המערך הממלכתי לקידום ייצוא בישראל: אתגרים ושינויים

המערך הממלכתי לקידום ייצוא בישראל: אתגרים ושינויים

          השינויים הטכנולוגיים וההסדרים הבין לאומיים בתחום הסחר הבין לאומי, השקעות זרות ישירות (FDI) ועידוד יזמות בין לאומית (שיתוף פעולה במחקר ופיתוח בין לאומי יישומי / תעשייתי – שאינו אקדמי) השתנו

ההערכה ימית לישראל

ההערכה ימית לישראל

   חשיבות מרחב הים כמרכיב בחוסנה של מדינת ישראל, טרם זכה להכרה בולטת אצל קברניטי המדינה ובדעת הקהל בישראל. במקרה של ישראל המאפיינים הבולטים הדורשים את מודעות הקברניטים וציבור העוסקים בנושא הם: מיקומה הגיאואסטרטגי הייחודי

דו"ח קבוצת העבודה למדיניות מסחרית אסיה 2010

דו"ח קבוצת העבודה למדיניות מסחרית אסיה 2010

בחינת המדיניות המסחרית של ישראל מול יבשת אסיה לאור עלייתה הכלכלית של סין והסיכונים והסיכויים לערך המוסף הכלכלי הישראלי בפעילות מול יבשת זו. המלצות בדבר מדיניות מסחרית, פריסת נספחויות מסחריות וסחר עם מדינות בעלות אוכלוסייה

סיפרי עיון ופרוזה

דצמבר

דצמבר

דֵצֶמְבֶּר היא נובלה היסטורית / פוליטית המתרחשת בתחילת שנות התשעים. הסיפור נע על פני שלושה צירים מרכזיים שהראשון בהם הוא גל העלייה הגדול לארץ וסיפורה של משפחה אחת היוצאת מהעיר מינסק במדינת ביילרוסיה אל ישראל.

ספר התה

ספר התה

מסע מרתק וקסום בעקבות עולמו של התה, מסע להרים עטופי ערפל ויערות גשם,  מסע לחופים ונמלים רחוקים, לניחוחם העדין של עלי היסמין וריחו החזק של תה תבלינים הודי. שכיות חמדה של קרמיקה קנקנים וכוסות, מלחמות