לקוחות

נמל מספנות ישראל
אוניברסיטת חיפה
חברת הייעוץ הבינלאומית GLG
ג'ון ברייס
משרד הכלכלה
חברת הייעוץ הבינלאומית Tefen
משרד התיירות
לקוחות נוספים שעקב התחייבויות לסודיות איננו יכולים לציין...