על מנת להעריך את החשיפה הישראלית להתקפות החות'יות יש לזקק את חלקו של הסחר הימי הישראלי העובר במְצָרִים. חלקו של סחר החוץ בתמ"ג הישראלי גדול יחסית ועומד על מעל 60% אולם חלק משמעותי מסחר זה הינו יצוא שירותים וחלק משמעותי אחר (במונחים כספיים) מובל דרך האוויר. חלקים גדולים אחרים של הסחר הימי הינן מול ארה"ב, אירופה ושווקים נוספים. הטבלה להלן מתארת את חלקו של הסחר הימי של ישראל עם אסיה, אוקיאניה ומזרח אפריקה (כלומר סחר שעבר בשנת 2022 במְצָרֵי באב אל-מנדב) כשיעור מתוך התמ"ג הישראלי, הסחר הישראלי והסחר הימי הישראלי. מהטבלה עולה כי חלקו של הסחר הישראלי החשוף להתקפות החות'יות היווה בשנת 2022 כ-9.2% מכלל הסחר הישראלי (15.7% מכלל היבוא ו-2.9% מכלל היצוא) המהווה כ-5.5% מהתמ"ג הישראלי. יש להדגיש כי מדובר בפוטנציאל החשיפה של הסחר הישראלי ולא זה שנפגע בפועל.