'שיקמונה' הינו בית ייעוץ ומחקר בוטיק, המתמחה במחקר כלכלי יישומי עבור המגזר הציבורי. אנו מציעים מחקרי מדיניות ייחודיים, המשלבים ומצליבים מידע ממקורות שונים (גלויים ואחרים) והמציגים תובנות עסקיות וניהוליות ברורות וברות יישום המהוות כלי תומך לקבלת החלטות וקביעת מדיניות הארגון.

תחומי ההתמחות של 'שיקמונה' הינם ייעוץ ומחקר כלכלי ואסטרטגי בנושאים:

  • 'כלכלה כחולה'  – הכלכלה הימית הינה תחום מולטי-דסיפלינרי עולה בעולם כמו גם במשק הישראלי (לפרטים נוספים).
  • הערכת השפעות רגולציה RIA
  • סחר בינלאומי והשקעות זרות ישירות (FDI)
  • שירותי פיתוח קשרים בין לאומיים
  • מחקרים משווים (בנצ'מרק) בנושאים נבחרים בין מדינות שונות.

רשת הקשרים והניסיון שלנו מציעים שירותי פיתוח עסקי, איתור מקורות מימון ומגוון שירותים עסקיים באיכות גבוהה ובזמני תגובה מהירים.

תפיסת עולמנו הינה כלכלה ומסחר חופשיים בתוך גבולות הנקבעים הן על ידי הממשלה והן על ידי הקהילה הבין לאומית. גבולות הנקבעים, נבחנים ונאכפים על ידי דיאלוג מתמיד עם קבוצות בעלי העניין והאינטרסים השונים ( מעסיקים, עובדים, צרכנים, איכות הסביבה, ממשלה, ביטחון לאומי, נורמות אתיות וכו').

'שיקמונה' הוקמה על ידי אהוד גונן, ששירת כדיפלומט ונספח מסחרי בשירות החוץ הכלכלי של ישראל וכן ככלכלן בכיר במשרד הכלכלה והתעשייה. אהוד בעל ניסיון עשיר של מעל 20 שנה בפעילות בין לאומית, מחקר כלכלי ופיתוח עסקי.