שיקמונה – מחקר וייעוץ כלכלי

רובע החדשנות I עיר תחתית I חיפה

info@Shikmona.com