שיקמונה – מחקר כלכלי ואסטרטגי

רובע החדשנות I עיר תחתית I חיפה

info@Shikmona.com