מינהל הרכש הממשלתי
המועצה הלאומית לכלכלה
משרד העלייה והקליטה
אוניברסיטת חיפה
משרד התיירות
משרד הכלכלה
לקוחות נוספים שאיננו יכולים לציין עקב הסכמי סודיות...
חברת הייעוץ הבינלאומית ארנסט אנד יאנג
חברת הייעוץ הבינלאומית GLG
אוניברסיטת תל אביב
נמל מספנות ישראל
קו צינור אירופה אסיה
ג'ון ברייס
חברת הייעוץ הבינלאומית Tefen