משתמשי המרחב הימי

משתמשי המרחב הימי

כלכלה כחולה היא פיתוח כלכלי הנסמך על משאבי הים לקידום וחיזוק כלכלה בת-קיימא. משתמשי המרחב הימי מתמודדים עם אתגרים מורכבים

גופים ציבוריים

גופים ציבוריים

בשיקמונה נצבר ניסיון רב במחקר כלכלי וייעוץ למשרדי ממשלה וגופים ציבוריים. עבודת המחקר לגופים ציבוריים כוללת סקירה מקיפה של ספרות

המגזר השלישי

המגזר השלישי

למגזר השלישי, הכולל ארגוני חברה אזרחית, עמותות וארגונים ללא כוונת רווח (מלכ"ר), יש שמות רבים אך אתגרים דומים – יצירת

יצואנים ויבואנים

יצואנים ויבואנים

בכלכלה הגלובלית של ימינו, כל עסק – קטן או גדול – הוא למעשה עסק בין-לאומי. השווקים הבין-לאומיים מציעים הזדמנויות עצומות,