העשור השלישי של המאה ה-20 נמצא בסימן חזרתה של 'המדינה' לקדמת הבמה. מגפת הקורונה האיצה תהליכים דה-גלובליזציוניים שהחלו עם הברקזיט ועלייתו של דונלד טראמפ לנשיאות ארצות הברית. המלחמה באוקראינה והאירועים בישראל ממחישים את עוצמתם של סיכונים פוליטיים לעסקים. חברות רב-לאומיות חוזרות למדינות המוצא שלהן ומצמצמות את מורכבות שרשראות האספקה. נראה כי השיקולים הגאופוליטיים הופכים למרכזיים בקבלת ההחלטות העסקיות הבינלאומיות, והממשלות מתחזקות על חשבון העסקים.

בעולם שבו שיקולי זהות פוליטית גוברים לעתים על שיקולי הערך הכלכלי, והגבולות בין המדינה לסקטור הפרטי מיטשטשים, יש חשיבות רבה למחקר כלכלי-פוליטי ככלי תומך החלטות מרכזי עבור כל עסק. מסיכוני חסימת השקעות זרות ישירות ועד סנקציות בינלאומיות, מניעת שירותים באינטרנט וסיכונים פוליטיים אחרים – כל עסק, קטן או גדול, מושפע מהשינויים העוברים על המערכת הגלובלית.

שיקמונה מתמחה בייעוץ בתחום הכלכלה הפוליטית הבינלאומית, תחום קריטי בכל פעילות בינלאומית של כל ארגון.