כלכלה כחולה היא פיתוח כלכלי הנסמך על משאבי הים לקידום וחיזוק כלכלה בת-קיימא. משתמשי המרחב הימי מתמודדים עם אתגרים מורכבים הנובעים מהייחודיות הפיזית, האקולוגית והרגולטורית של הסביבה הימית. תחום הכלכלה הכחולה כולל בתוכו את נושאי החקלאות הימית, ספנות ונמלים, תיירות ימית וחופית, כרייה של מחצבים מקרקעית הים, טכנולוגיות ימיות ייעודיות (כגון הפקת אנרגיה מגלים וזרמי גאות) וכן מחקר ביולוגי, אקולוגי וביוטכנולוגי ייחודי.