הסביבה הבינלאומית היא סביבה מורכבת מאד, המאופיינת בבעלי עניין רבים. מעבר לאתגרים המקצועיים, עולים בזירה זו קשיים תרבותיים ומנהלתיים, והיא מאופיינת בפרופיל תקשורתי גבוה.

שיקמונה מתמחה בייעוץ לגופים ציבוריים בתחום האסטרטגיה של קשרי חוץ ומדיניות בינלאומית, סחר חוץ, השקעות זרות, תכניות שיתוף פעולה בינלאומיות ורגולציה בינלאומית.

קשרים בינלאומיים – הקמה ותפעול שוטף של הקשרים הבינלאומיים של הארגון עם גורמים ממשלתיים, גופים על-לאומיים, ארגוני החברה האזרחית ועוד.

ייעוץ השוואתי בינלאומי (בנצ'מרק) – בדיקה השוואתית של כלי מדיניות, רגולציה ומגמות עתידיות במדינות שונות.

גופים בינלאומיים – התאמת מדיניות ורגולציה להנחיות הגופים הבינלאומיים הרלוונטיים.

מימון – בחינה והגשה של בקשות להשתתפות בתכניות בינלאומיות כגון תכניות של האיחוד האירופי, האומות המאוחדות ועוד.

שיווק – תיקשור מסרי הארגון בזירה הבינלאומית, ובכלל זה בערוצי המדיה השונים, אירועים, כנסים ותערוכות.