בכלכלה הגלובלית כל עסק – קטן או גדול – הוא עסק בין לאומי. השווקים הבין לאומיים מציעים הזדמנויות עצומות אך גם סיכונים – שיש להעריך אותם ואפשר להתכונן אלהם.

אנו מציעים ליווי עסקי מקצועי של העסק בזירה הבין לאומית בתחומים הבאים:

בניית תוכניות ייצוא ושיווק בין לאומי – בחינת השוק הבין לאומי למוצר או השירות, ניתוח האטרקטיביות הכלכלית של שווקי יעד רלוונטיים, תימחור בשווקי חו"ל וכתיבת תוכנית עסקית לפריצה לשווקים הבין לאומיים.

עבודות כלכליות ואסטרטגיה עסקית – מחקר כלכלי, ניתוחי כדאיות, ניתוחי רגישות, מחקר סטטיסטי ועוד לצורך גיבוש האסטרטגיה העסקי על סמך נתונים ולא 'תחושות'.

הגשה של תוכנית הייצוא והשיווק הבין לאומי לתוכניות סיוע ליצואנים ותוכניות שת"פ בין לאומי במו"פ– ממשלת ישראל (באמצעות משרד הכלכלה והתעשייה) מעודדים את הייצוא והשת"פ הבין לאומי על ידי תוכניות סיוע נדיבות ליצואנים וסבסוד פעילות שיווק וקידום של חברות ישראליות בחו"ל. אנו מציעים עריכה והגשה של תוכניות השיווק הבין לאומי של החברה לקרנות הסיוע של משרד הכלכלה ורשות החדשנות.

איתור מקורות מימון בין לאומיים ותוכניות שת"פ בין לאומיות – בנוסף לסיוע ממשלתי ישראלי קיימים ערוצים רבים למימון עסקי מטעם גופים בין לאומיים כגון קרנות של האיחוד האירופאי, פרויקטים של האו"ם ועוד. ביחד נבחר את הערוץ הנכון לפעילות העסק ונאתר את השותף המתאים.

תקינה – עמידה בתקינה ורגולציה הינה החסם הגבוה ביותר ליצוא – הרבה יותר ממכסים ועלויות הלוגיסטיקה. אנו מציעים בחינה של הרגולציה בארץ היעד ובדיקת האפשרויות העסקיות הטובות ביותר להתמודדות עם תקינה זרה ורגולציה.

סיוע באיתור מפיצים, סוכנים ולקוחות בחו"ל – מה המודל העסקי המתאים לעסק לפעילות בחו"ל? מכירה ישירה או דרך סוכנים ומפיצים? אנו מציעים סיוע באיתור מפיצים, סוכנים ולקוחות בחו"ל.