בכלכלה הגלובלית של ימינו, כל עסק – קטן או גדול – הוא למעשה עסק בין-לאומי. השווקים הבין-לאומיים מציעים הזדמנויות עצומות, אך גם סיכונים שיש להעריך ולהיערך אליהם.

בשיקמונה אנו מציעים ליווי עסקי מקצועי בזירה הבין-לאומית בתחומים הבאים:

בניית תוכניות ייצוא ושיווק בין-לאומי – בחינת השוק הבין-לאומי, ניתוח אטרקטיביות כלכלית של שווקי יעד, תימחור בחו"ל וכתיבת תוכנית עסקית לפריצה לשווקים בין-לאומיים.

עבודות כלכליות ואסטרטגיה עסקי – מחקר כלכלי, ניתוחי כדאיות, ניתוחי רגישות, מחקר סטטיסטי ועוד על בסיס נתונים לגיבוש אסטרטגיה עסקית.

הגשת תוכניות ייצוא ושיווק לתוכניות סיוע ממשלתיות – עריכה והגשה של תוכניות לקרנות הסיוע של משרד הכלכלה ורשות החדשנות התומכות בייצוא ושיתופי פעולה בין-לאומיים.

איתור מקורות מימון בין-לאומיים ותוכניות שת"פ – איתור מקורות מימון וערוצי שיתוף פעולה בין-לאומיים רלוונטיים כגון קרנות האיחוד האירופי, פרויקטים של האו"ם ועוד.

התמודדות עם תקינה ורגולציה – בחינת התקינה והרגולציה בשווקי היעד ובחינת דרכי התמודדות מיטביות.

איתור מפיצים, סוכנים ולקוחות בחו"ל – סיוע בבחירת מודל עסקי ובאיתור שותפים עסקיים בחו"ל.