הערכה אסטרטגית ימית לישראל

Maritime Strategic Assessment for Israel

בהערכה האסטרטגית ימית רבתי לישראל נסקרות ההתפתחויות והשינויים העיקריים במרחב הימי ומשולבות בו המלצות למדיניות ולדרכי פעולה למקבלי ההחלטות אשר לדעת כותביו יכולים לסייע לישראל לחזק את מרכיב הים בחוסנה הלאומי של ישראל ולקדם את הכלכלה הקשורה לים כמנוע צמיחה למשק הישראלי.

 

The maritime strategic assessment for Israel reviews the main developments and changes in the maritime sphere. It includes recommendations for policies and methods of action for the decision-makers which, according to its authors, can help strengthen the maritime component of Israel's national resilience and promote the sea-related economy (blue economy) as a growth engine for Israel.

2022-23
2022-23
2021-22
2021-22
2020-21
2020-21
2019-20
2019-20
2018-19
2018-19
2017-18
2017-18
2016-17
2016-17