למגזר השלישי, הכולל ארגוני חברה אזרחית, עמותות וארגונים ללא כוונת רווח (מלכ"ר), יש שמות רבים אך אתגרים דומים – יצירת מציאות חדשה לפי חזון חברתי, בסביבה כלכלית מאתגרת של צמצום משאבים, תרומות ותמיכות.

למרות ייחודם כגופים לא-רווחיים, העקרונות הכלכליים הבסיסיים הנדרשים לכל עסק נשארים רלוונטיים גם למגזר זה – יצירת ערך חברתי, אנושי וכלכלי כנגד השקעת המשאבים.

בשיקמונה אנו מציעים למגזר השלישי ייעוץ בבניית אסטרטגיה עסקית, מחקרי שוק ומחקרים השוואתיים, וכן ייעוץ בניהול (ושיווק) הערך החברתי והאנושי שנוצר, אל מול המשקיעים והתורמים. ניסיוננו בעבודה מול גופים ממשלתיים וציבוריים מאפשר לנו להבין את הצרכים והדרישות הייחודיים של המגזר השלישי.