שירותי יעוץ וליווי עסקי לעסקים קטנים ומתחילים.

  • איתור מקורות מימון פרטיים וציבוריים
  • גיבוש אסטרטגיה עסקית ושווקי יעד
  • כתיבת תוכנית עסקית לצורך הגשה לקרנות ותוכניות סיוע ממשלתיות
  • ליווי עסקי בייצוא