בשיקמונה נצבר ידע רב ופותחה רשת מומחים בתחום הכלכלה הכחולה. אנו מציעים מחקרים כלכליים ומחקרי מדיניות רב-תחומיים שבבסיסם פיתוח מיטבי וקידום כלכלה בת-קיימא המבוססת על משאבים ימיים, תוך התחשבות מרבית במערכת האקולוגית הימית ובסביבה הרגולטורית המורכבת.

מהי כלכלה כחולה?

כלכלה כחולה היא פיתוח כלכלי הנסמך על משאבי הים לקידום וחיזוק כלכלה בת-קיימא. העוסקים בפיתוח הכלכלה הכחולה מתמודדים עם אתגרים מורכבים הנובעים מהייחודיות הפיזית, האקולוגית והרגולטורית של הסביבה הימית. תחום הכלכלה הכחולה כולל בתוכו את נושאי החקלאות הימית, ספנות ונמלים, תיירות ימית וחופית, כרייה של מחצבים מקרקעית הים, טכנולוגיות ימיות ייעודיות (כגון הפקת אנרגיה מגלים וזרמי גאות) וכן מחקר ביולוגי, אקולוגי וביוטכנולוגי ייחודי.

תחום הכלכלה הימית הוכרז כמנוע צמיחה מרכזי על ידי מדינות חוף רבות בעולם, והוא זוכה להתייחסות משמעותית פוליטית, תקציבית ורגולטורית מצד ארגונים מרכזיים כגון האיחוד האירופי וועידת האומות המאוחדות לסחר ופיתוח (UNCTAD).

בישראל, הן בשל גילויי הגז של השנים האחרונות והן עקב מיצוי עתודות הקרקע והמשאבים היבשתיים (ישראל היא אחת המדינותהצפופות ביותר בעולם במונחי נפש לקמ"ר), תחום הכלכלה הכחולה זוכה לתשומת לב ציבורית וממשלתית רבה.