בשיקמונה נצבר ניסיון רב במחקר כלכלי וייעוץ למשרדי ממשלה וגופים ציבוריים. עבודת המחקר לגופים ציבוריים כוללת סקירה מקיפה של ספרות אקדמית רלוונטית, מחקר שוק מעמיק המשלב ניתוחים מורכבים של נתונים סטטיסטיים לצד ראיונות עומק עם בעלי עניין מרכזיים בתחום הנבדק (פקידי ממשלה, ארגונים עסקיים, שחקנים מרכזיים ועוד). בנוסף, מבוצעת בדיקה השוואתית בין-לאומית של כלי מדיניות, רגולציה ומגמות עתידיות במדינות נוספות המתמודדות עם הבעיה הנחקרת. מחקרי שיקמונה מציגים מסקנות והמלצות יישומיות ברורות למדיניות, המבוססות על שילוב הממצאים מהמקורות השונים.

ניסיון העבר העשיר של שיקמונה בעבודה מול גופים ממשלתיים וציבוריים מאפשר לנו להבין את הצרכים והדרישות הייחודיים הנדרשים במחקרים למגזר זה.