הרפורמה בנמלים משנת 2005 מקדמת תחרות בין נמלי ישראל ובעיקר תוכננה כדי לקדם תחרות בין נמלי אשדוד וחיפה. אם זאת בשנים הראשונות לרפורמה ניתן היה להגיד כי התחרות בין נמלי חיפה ואשדוד לא הייתה מלאה ונגזרה מהגיאוגרפיה של מדינת ישראל. מטענים המיועדים לאזור המרכז והדרום של המדינה שונעו בדר"כ בנמל אשדוד ומטענים לאזור הצפוני של המדינה שונעו בנמל חיפה. בכירים בענף ציינו לרוב קו דמיוני המחלק את השימוש בנמלי מדינת ישראל בין נמל חיפה ונמל אשדוד כעובר באזור  נתניה/הרצליה.

הסיבה לכך היא כי בעל המטענים כולל בחישוב עלויות ההובלה שלו והבחירה בנמל (חיפה או אשדוד) גם את רכיב ההובלה היבשתית בתוך המדינה באמצעות משאיות או רכבת.

חלוקה גיאוגרפית זו בתוספת אלמנטים לוגיסטיים וכלכליים אחרים יצרה את תופעת 'המטענים השבויים', קרי מטענים שמסיבות כלכליות וטכנולוגיות (שיטת הפריקה) משונעים בנמל קבוע.

עם השנים, החלה להישבר החלוקה המסורתית שהייתה קיימת בנמלי ישראל, נמל אשדוד לדוגמא החל לשנע מכולות בהיקפים הדומים להיקפי שינוע המכולות בחיפה בעוד שבעבר הייתה חלוקה לפיה מרבית המכולות היו משונעות בחיפה ומרבית המטען הכללי היה משונע מאשדוד. מנגד, היקפים הולכים וגדלים של מטען כללי החלו להיפרק בנמלים הצפוניים ומודלים עסקיים של נמל המספנות כגון אחסנה ולוגיסטיקה בקו המים והפצה ישירות לאתר הלקוח הסופי ייתרו, בחלק מהמטענים, את הצורך בשינוע הסחורה למחסן לוגיסטי של היבואן ובכך שברו את הקשר הגיאוגרפי שבין נמל הפריקה לבין מיקום מחסני היבואן.

ניתן להגיד כי תופעת המטענים השבויים הולכת ומצטמצמת. עדיין ישנם מטענים שניתן להגדירם 'כשבויים' כגון פריקת גרעינים ב'דגון' חיפה שהיא יעילה יותר לעומת הפריקה באשדוד (פריקה במתקן אוטומטי לעמת שינוע במשאיות) או ייצוא מוצרי 'מפעלי ים המלח' מאשדוד, אולם התחרות בין הנמלים מחריפה והיא מקיפה את כל שלושת הנמלים (אשדוד, חיפה, מספנות).

יש לציין שעיקר ההתייחסות הנ"ל לתחום המטענים השבויים היא למטענים כללים. מנגד, בתחום המכולות נראה כי חברות הספנות מעדיפות לפקוד נמל אחד בלבד בישראל (אשדוד או חיפה) ולא לבצע שתי פקידות באותה מדינה בשני נמלים שונים אך קרובים יחסית (פחות מ 150 ק"מ). לפיכך חלק מהחברות פוקדות את נמל חיפה וחלק את אשדוד וזאת לפי שיקולים כלכליים ותפעוליים כגון יעדי הסחורה בתוך ישראל, זמינות רציפים, זמני המתנה, עלויות השינוע וכו'.

 

 

השארת תגובה