ריתמו את מאגרי המידע הגדולים בעולם לטובת המוצר שלכם.

מרבית המידע הנדרש לקבלת החלטות בסביבה הבינלאומית נמצא באופן גלוי וזמין – יש לדעת היכן לחפש, כיצד לעבד את המידע ומה ניתן (ומה לא ניתן) ללמוד ממנו.

מהפכת הביג דאטא מאפשרת מחקר כלכלי ומסחרי בדרכים שהיו בלתי אפשריות לפני שנים ספורות. צילומי לוויין מאפשרים מעקב אמין ובלתי תלוי בממשלות המקומיות אחר התפתחות התשתיות, החקלאות והתעשייה באזורים רבים בעולם. מערכות AIS המבוססות על ניווט לוויני מאפשרות מעקב אחר תנועת אוניות, מטוסים וסחורות. תוכנות זמינות מאפשרות ניטור של ערוצי תקשורת ומדיה חברתית לניתוח הלכי רוח צרכניים.

ארגונים בינלאומיים רבים מפרסמים מידע רב במאגרי מידע גלויים לציבור, החל ממוסדות בינלאומיים רשמיים כגון האומות המאוחדות והבנק העולמי, דרך פרסומים אקדמיים, גופי מחקר, עמותות ועוד.

מחקר על בסיס נתונים גלויים יכול לאתר שווקי יעד חדשים, למצוא שימושים נוספים למוצר ולמפות את הסחר הבינלאומי, הרגולציה והלוגיסטיקה של הסחורות המעניינות אתכם.

בשיקמונה צברנו ניסיון רב באיסוף וניתוח מאגרי מידע בינלאומיים עצומים באמצעות תוכנות לכרייה וחציבה של מידע המבוססות על ענן.