ריתמו את מאגרי המידע הגדולים בעולם לטובת המוצר שלכם.

מרבית המידע הנחוץ לקבלת החלטות בסביבה הבינלאומית נמצא באופן גלוי וזמין – צריך לדעת היכן לחפש, כיצד לעבד את המידע ומה אפשר (ומה אי אפשר) ללמוד ממנו.

מהפכת הביג-דטא מאפשרת מחקר כלכלי ומסחרי באופנים שהיו בלתי אפשריים לפני שנים ספורות. צילומי לוויין מאפשרים מעקב אמיתי ובלתי תלוי בממשלות המקומיות אחר התפתחות התשתיות, החקלאות והתעשייה באזורים רבים בעולם. מערכות AIS מבוססות ניווט לווייני מאפשרות מעקב אחר תנועת אונייות, מטוסים וסחורות. תוכנות מדף זמינות מאפשרות ניטור של ערוצי תקשורת ומדיה חברתיות לניתוח הלכי רוח צרכניים.

ארגונים בינלאומיים רבים מפרסמים מידע רב במאגרי מידע גלוים לציבור, החל ממוסדות בינלאומיים רשמיים כגון האו"ם והבנק העולמי דרך פרסומים אקדמיים, גופי מחקר, עמותות ועוד.

מחקר על בסיס נתונים גלויים יכול לאתר שווקי יעד חדשים, למצוא שימושים נוספים למוצר ולשרטט את מפת הסחר הבינלאומי, הרגולציה והלוגיסטיקה של הסחורות המעניינות אותכם.

בשיקמונה הצטבר נסיון רב באיסוף וניתוח מאגרי מידע בינלאומיים עצומים באמצעות תוכנות לכריית מידע מבוססות ענן

השארת תגובה