השירות מספק מידע אודות סחורות צובר הומוגנית כגון גרעינים, פוספטים, עפרות ברזל, פחם, בקר חי וכו' הנסחרות והמובלות בים באמצעות אוניות.

מה השירות כולל?

ניתוח תנועת האוניות בזמן אמת מאפשר הסקת תובנות, דוחות ומידע תומך החלטה על הסקטור הנבדק כגון מידע על מתחרים: קבל דיווח בזמן אמת על כל תנועת אוניה של המתחרים שלך, מתי האוניה יצאה מהטרמינל של המתחרים, מה יעדיה, מתי היא אמורה לפרוק את מטענה. מידע על לקוחות: ממי הלקוחות שלי עוד קונים סחורה? מה נתח השוק שלי אצל כל לקוח?

בשיקמונה אנו מצליבים נתונים אלו עם מאגרי מידע נוספים אודות האוניה (נפח סחורות, תנועות היסטוריות, רישום, בעלות ועוד) כמו גם על נמלי המוצא והיעד תוך שימוש בצילומי לוויין בזמן אמת ושיטות ניתוח נוספות. בנוסף, הידע המסחרי שלנו מאפשר הצלבת הנתונים עם דיווחים ממאגרי מידע נוספים כגון מבורסות בעולם, דיווחי ארגונים בינלאומיים וסטטיסטיקות סחר רשמיות של מדינות ובעת הצורך גם דיווחי מזג אויר. התוצאה היא מידע אמין אודות שוק הסחורות המעניין את הלקוח.

בבעלותנו שלוש תחנת חוף לקליטת שידורי AIS של אוניות במזרח הים התיכון. מחקרים בתחום הספנות המתבצעים באמצעות דטא שנאסף באמצעות תחנה עצמאית ובלתי תלויה זו מקטינים את הסיכויים למניפולציות בדטא על ידי גורם שלישי.

בניתוח מידע והסקת תובנות- השמים הם הגבול

זיהוי המגמות מאפשר זיהוי הזדמנויות, שינוי בתפוקות טרמינלים לעומת שנים קודמות, שינוי הגודל הממוצע של האוניות שאותן מפעיל המתחרה, זיהוי הזדמנויות אזוריות הנובעות משינויים ביקוש או היצע של מספר נמלים באזור גיאוגרפי קרוב ועוד.

איך זה עובד?

גם אוניות בנות עשרות אלפי טונות הן בעצם "דברים"

תחת אמנות בינלאומיות על כל אוניה (מסוג וגודל מסוים) לשדר באופן רציף נתונים אודות זהות האוניה כגון שם ומספר רישוי בארגון הספנות העולמי (נתונים קבועים) וכן נתונים אודות יעדיה, כיוונה ומיהירותה (נתונים משתנים). למעשה מדובר בסוג של 'אינטרנט של הדברים' (IoT) ובו מעל מאה וחמישים אלף אוניות וספינות (שהן 'הדברים') המדווחות מדי כמה דקות. כלי ניתוח מתחום הביג-דטא מאפשרים לנו לנתח את תנועת הסחורות בים באופן מדויק ובזמן אמת.

חובת השידור של כל אוניה אודות (בין השאר) מיקומה ויעדה – חובה שהחלה כדרישה הנובעת משיקולי בטיחות השיט בים – הפכה  את הנתונים אודות תנועת המסחר הבינלאומי מהערכות וניחושים למאגר מידע עצום. מרבית נתוני השייט של צי הסוחר העולמי נאספים למאגרי מידע ענקים הכוללים מידע היסטורי משנת 2007. הצלבת הנתונים הלוגיסטיים של תנועת הספנות בפועל ובזמן אמת עם נתונים ממאגרי מידע ייעודיים נוספים (ציבוריים ואחרים) מאפשרות ניתוח מעמיק והסקת תובנות אודות השוק והמתחרים.

מפת תנועת האוניות באזור הים התיכון: