מפרוץ המלחמה בסוף פברואר 2022 ועד סוף יולי 2022 הגיעו לישראל 31,066 עולים מרוסיה ואוקראינה ( 12,175 עולים מאוקראינה, 18,891 מרוסיה). זהו גידול ניכר של 318%  לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019 (לפני מגבלות התנועה שהוטלו עקב מגפת הקורונה). רוב העולים מאוקראינה הינן נשים (כ-63%). הפרש בין נשים עולה עוד יותר לכדי 73% נשים (והשאר גברים) בגילאים 18-60 וזאת עקב האיסור האוקראיני על יציאת גברים בגילאי לחימה את המדינה. העולים מרוסיה נחלקו באופן שווה בין גברים ונשים. מחצית העולים מאוקראינה הגיעו מתחילת מרץ עד תחילת אפריל (כ-50%). מסוף אפריל מספר העולים מרוסיה היה גבוה יותר ממספר העולים מאוקראינה