במעבר מעל המדינה מקבלים את הנתונים הבסיסיים: תמ"ג לנפש, עיור, אחוז האוכלוסייה המבוגרת.
בלחיצה על המדינה מקבלים את מספר הנפטרים בכל יום ובאופן מצטבר

השארת תגובה